PETRUS ALAMIRE
Petrus Alamire (° ca 1470, Neurenberg - + 1536, Mechelen)
muziekkalligraaf, musicus, spion, …
Peter Imhoff, alias Petrus Alamire, werd geboren uit een bekende koopmansfamilie in Neurenberg, waar hij vermoedelijk werd opgeleid als musicus en muziekscribent. In het zog van zijn handeldrijvende familieleden reisde hij aan het einde van de 15de eeuw naar de Lage Landen, waar hij in opdracht van de O.-L.-V.-kerken van Antwerpen en ’s-Hertogenbosch muziekhandschriften vervaardigde. Al heel snel opereert Petrus onder zijn pseudoniem A la mi re, een term die gemeen goed was bij iedereen die toen muzikaal actief was.

Vanaf 1503 komt hij in dienst van Filips de Schone, diens zus Margaretha van Oostenrijk en de jonge aartshertog Karel (de latere keizer Karel V) in Mechelen. Voor hen, maar ook voor andere Europese machthebbers, maakte Alamire luxueuze muziekhandschriften, die tevens dienst deden als relatie- of politieke geschenken. Alamire duikt ook op als ondernemer, spion voor Hendrik VIII en als koerier voor Erasmus en andere humanisten. Bovendien onderhield hij persoonlijke contacten met verschillende Europese hoven en met machtige handelaars en bankiers. Op die manier leeft Alamire verder in de nog bewaarde muziekhandschriften. 44 Koorboeken, 13 stemboeken en enkele gebundelde of losse fragmenten zijn vanuit Vlaanderen in Europa verspreid geraakt (o.m. Brussel, Mechelen, ‘s-Hertogenbosch, Londen, Wenen, het Vaticaan).