Petrus Alamire – Meerstemmigheid in beeld


De prachtig verluchte muziekhandschriften, die kalligraaf Petrus Alamire 500 jaar geleden in zijn atelier te Mechelen maakte, vormen het uitgangspunt van een uniek project. Een verzameling van 51 handschriften, vandaag verspreid over heel Europa en door het Alamire Digital Lab verzameld in 15.500 beelden, herbergt een schat aan muziek uit die tijd, polyfonie genaamd. De schitterende miniaturen illustreren een politiek of religieus thema of verwijzen naar de vorst, machtige opdrachtgever of ontvanger van het handschrift. In heel wat koorboeken - meestal bestemd om uit te zingen in het koor van een kerk - zijn de openingspagina’s rijkelijk versierd met randen vol bloemen en dieren. Nog talrijker zijn de sierlijke kalligrafische initialen die het begin van een muziekstuk inluiden of aanduiden waar een stem (sopraan, alt, tenor, bas) moet aanvangen. Het talrijkst echter zijn de muzieknoten die als ze gezongen worden een universum van klank openen, dat vele harten kan beroeren. Deze polyfonie (of meerstemmige composities) in de Lage Landen gecomponeerd, veroverde in die tijd heel Europa en werd bijzonder hoog aangeschreven.

Dit rijke muzikale erfgoed, waarvoor onze streken zo gekend waren 500 jaar terug plaatsen we in context in een 3-voudig project.